Trendföreläsningar halvdag

Välkommen på en halvdags trendspaning tillsammans med Facebook, influencernätverket Cure Media, YouTubenätverket Splay One, yrkeshögskolan Hyper Island, samt social first-byrån The Amazing Society den 22 november. Vi avslutar med lunch och mingel. Se utförligt program och talare nedan.

föreläsningar halvdag

 

NÄR: 22 november, kl 08:30 – 13:00
VAR: Sankt Eriksgatan 63B, Stockholm, The Amazing Societys lokaler
OSA: Senast 15 november
KOSTNAD: Medlemmar 180 kr (självkostnadspris), övriga 450 kr

Anmäl dig här >>

 

Program
08:30 – 08:35 Inledning

08:35 – 09:05 ”Social First – syftesdriven marknadsföring för morgondagens konsumenter”
Tobias Franzén, vd, The Amazing Society

09:05 – 09:45 ”Idéerna som för folk samman är de som förändrar världen – Hur du kan hitta, engagera och expandera communities på Facebook och Instagram”
Josefine Billström, Creative Strategist, Facebook

09:45 – 10:25 ”Hur fungerar influencer marketing bäst och vilka trender kan vi se inom influencersamarbeten inför 2019?”
Sam Foroozes, vd, Cure Media

10:25 – 10:35 Fikapaus

10:35 – 11:15 ”Innovating the future – how to use innovation to shape the future of work and communication”
Mirjam Külm, kursledare, Hyper Island

11:15 – 12:00 ”YouTube – Plattformen annonsörer Inte längre kan blunda för”
Julia Weiss och Kajsa Carlson, Splay One

12:00 – 13:00 Lunch och branschmingel

Anmälan är bindande!
Vid utebliven närvaro debiteras ni 200 kr. Ni betalar via faktura adresserat till företaget

Varmt välkomna önskar Svenska PR-företagen

En kreativ workshop hos Hyper Island

En regnig torsdag i september samlades ett 20-tal deltagare i Hyper Islands lokaler på Telefonplan. Vi hade en spännande kväll framför oss tillsammans med Hyper Island i hur kreativitet frambringas och hur en workshop eller brainstorming utformas på bästa sätt. Eventet inleddes med mingel där representanter från flera olika PR- och kommunikationsbyråer närvarande. Vi slog oss ned runt bord där Hyper Island hade placerat ut färgglada pennor, post-it-lappar och papper i olika storlekar. Det var uppdukat för kreativitet.

Vår ordförande Sandra Kastås hälsade alla välkomna och sedan tog föreläsaren Johan över. Johan presenterade en arbetsmodell för att effektivisera möten och workshops, I.DO.A.R.R.T. Där varje bokstav står för en del i agendan Intention, Desired Outcomes, Agenda, Rules, Roles och Time.

För att mjuka upp oss och få igång tänket kring brainstorming inledde Johan med en uppgift. Vi skulle under en minut komma på och skriva ned på post-it-lappar hur och till vad ett gem kan användas. Efter den effektiva uppgiften var vi redo att sätta igång på riktigt!

Vi som deltog delades in i arbetsgrupper och workshopen inleddes med instruktioner. Uppgiften bestod i att skapa en lösning för framtida inlärning i skolan. Arbetsprocessen var indelad i fem steg: Empathize, Define, Ideate, Prototype och Test. Arbetsverktyget är framtaget av Stanford Design School och fokuset ligger på designtänkande.

I det första steget vände vi oss till bordsgrannen för att diskutera tidigare erfarenheter inom ämnet lärande; hur lär vi oss, det bästa sättet att lära sig och vad vi saknar i lärandet. Det vi kom fram till i steg ett skulle sedan omvandlas till frågor i steg två. Vilka är våra användare? Vilka behov har de? Vilken kunskaphar vi om dem? För att utifrån det formulera en “How might we”-fråga. Hur ska vi kunna hjälpa våra användare? Jo, genom att…

Efter att frågan var formulerad var det dags att brainstorma idéer. Johan uppmuntrade oss att ta vara på varje idé, reflektera över vad som sades och att inte avbryta varandra. Vår kreativitet sattes på prov och vi fick utmana oss själva och varandra. När tiden på åtta minuter var ute fick vi rösta fram de idéer vi tyckte var bäst. Sedan var det dags att bygga en prototyp av vår lösning för att vi i sista steget skulle presentera den för en annan grupp. Alla stegen utfördes på tid, ibland hade vi bara en minut på oss och som mest hade vi åtta minuter.  

Efter presentationerna satte vi oss och reflekterade tillsammans kring vad vi hade lärt oss under de två timmar som passerat.

Ett stort tack till Hyper Island för att de ville arrangera den här workshopen tillsammans med oss på Svenska PR-företagen!

Vill du läsa mer om design thinking? Kolla in denna länk: https://stanford.io/2foBN7V

Trendföreläsningar halvdag

Välkommen på en halvdags trendspaning tillsammans med Facebook, influencernätverk, digitala experter med flera. Mer information kommer inom kort. Men boka redan nu in den 22 november kl 08:30 – 13:00.

 

NÄR: 22 november, kl 08.30-13.00
VAR: Stockholm

 

Från Exakt till Svenska PR-företagen

Under våren 2005 uppmärksammades PR-organisationen Precis när flertalet mindre PR-byråer önskade en mer inkluderande organisation. Precis hade ett krav på 5 miljoner i byråintäkt per år, vilket en stor del av Sveriges PR-företag inte kunde uppnå. Detta sådde ett frö hos Gabriella Finnborg, grundare till Prat PR, som bestämde sig för att grunda en ny organisation.

Gabriella hade själv tidigare kontaktat Precis för att be om råd, men hon fick inte de svar hon förväntade sig och såg förbättringsområden. När hon sedan bestämde sig för att skapa en ny organisation valde hon att döpa den till Exakt med motiveringen att den nya organisationen ska prata om exakt det som Precis inte gjorde; marknads-PR.

När Precis fick nys om den nya organisationen, erbjöd de Prat PR medlemskap. Gabriella avstod dock erbjudandet och fortsatte med Exakt, som hade fått ett stort intresse och blivit backat av många stora byråer.

Under hösten 2005 startade Exakt upp med drygt 30 deltagande PR-byråer i den nya organisationen där alla får vara med, utan krav på storlek eller omsättning. De öppnade upp för nya namnförslag och blev till slut Svenska PR-företagen. Under det första årsmötet valdes Gabriella till organisationens första ordförande. Innan årsmötet hade 23 medlemsföretag betalat in årsavgiften, och samlat över 100 PR-konsulter.

Idag fortsätter Svenska PR-företagen vara en välkomnande organisation för de PR- och kommunikationsbyråer som vill gå med, oavsett storlek. Det är en ideell förening som jobbar för att fortsätta vara en professionell instans och kommunikations-Sveriges trevligaste nätverk.

Notified samarbetspartner till Stora PR-Priset

Vi är väldigt glada över att kunna berätta att Notified går in som samarbetspartner till Stora PR-priset 2019 och 2020. Det innebär att vi kommer att kunna nå fler och utveckla priset. Notified kommer även att dela ut ett eget, nytt pris under prisceremonin.

Kreativ workshop med Hyper Island

Välkommen på höstmingel och föreläsning med Svenska PR-företagen och Hyper Island på temat kreativitet. Hur skapar man kreativitet och hur utformar man en workshop eller brainstorming med bästa resultat?

Vi blandar föreläsning med workshops på temat. Genom enkla verktyg visar vi på att alla är kreativa och kan på kort tid skapa fantastiska idéer bara man ges rätt förutsättningar. Vi börjar föreläsningen och workshops kl 17:00 och håller på i ungefär en timme. Därefter finns det tid för diskussion och mingel. Det kommer att finnas lite snacks och dryck på plats. Varmt välkomna!

Hyper Island har ett globalt nätverk av skolor och företagstjänster som sätter människor i centrum för innovation, ledarskap och förändring. De följer en beprövad metodik och använder ett brett nätverk av verkliga experter inom branschen.

Seminariet är kostnadsfritt och en förmån för medlemmar i Svenska PR-företagen.

NÄR: 27 september, kl 17:00 – 19:00
VAR: Hyper Island, Telefonvägen 30, (T-bana Telefonplan)

OSA: Senast 23 september

INTE MEDLEM?
Medlemmar i Svenska PR-företagen erbjuds ett flertal kostnadsfria föreläsningar och seminarium under medlemsåret. Är du inte medlem har du nu chans att delta på föreläsningen/workshopen för 395 kr/person.

Bli medlem idag och delta på denna föreläsning kostnadsfritt! Jag vill bli medlem »

Vad händer till hösten?

Flera spännande aktiviteter!

Svenska PR-företagens styrelse vill passa på att tacka för första halvåret av 2018. Under våren har vi haft en intern workshop för att sätta en långsiktig strategi för styrelsens arbete och föreningens verksamhet. Vi genomför just nu en branschundersökning för att hitta gemensamma riktlinjer i branschen, som kan underlätta framförallt för mindre byråer. Så har ni inte redan fyllt i den, gör gärna det via länken nedan.

Vi har haft en föreläsning om podcasts, hållit ett #sistabriefenmöte med medlemmar ur Facebookgruppen för uppropet, lanserat ett journummer för #Sistabriefen med hjälp av DIK, genomfört en undersökning bland medlemsföretagen kring #Sistabriefen.

Vi har även tagit fram en ny hemsida för föreningen, som ska vara både mer tilltalande och mer lättnavigerad. Vi har erbjudit medlemmarna att bli nätverksledare för marknads- och kommunikationschefer. Till sist har vi även genomfört ett seminarium ett tillsammans med Marknadsföreningen om GDPR och även sammanfattat en lista kring vad företag som jobbar inom PR bör tänka på. Den hittar ni på vår hemsida.

I höst planerar vi för att visa resultaten från branschundersökningen, en föreläsning på Hyper Island kring kreativitet och brainstorming, en workshop kring mångfald, en halvdagsföreläsning om trender i branschen, inlämning till Stora PR-priset och säkert en del annat.

Har du någon önskan eller förslag på vad vi borde göra eller om du själv vill hålla någon föreläsning, kontakta oss gärna =)

Vill du leda ett PR-nätverk?

Marknadsföreningen i Stockholm söker nya nätverksledare till nätverket PR och Kommunikation som består av chefer inom marknad kommunikation. Kanske är du som Svenska PR-företagens medlem sugen på denna nätverksmöjlighet?

Som nätverksledare ordnar man ca 4-5 nätverksträffar per år, spikar ämnen, talare och ordnar lokal samt bjuder på någonting lätt att äta/dricka. Upplägget brukar vara en föreläsning och diskussion med någon kunnig person inom ett relevant ämne. Det kan hållas antingen kvällstid eller morgon. Till varje träff beräknas ungefär 10-15 personer och grupperna varierar.

Träffarna och nätverksledarna marknadsförs på Marknadsföreningens hemsida, i nyhetsbrevet och i sociala kanaler. De bjuder in och tar hand om anmälningar och medverkar på varje träff.

Vid intresse vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@svenskaprforetagen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen

Liten guide kring GDPR

Vad du som jobbar med PR bör tänka på kring GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation” (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller betydligt hårdare krav på hantering av personuppgifter än tidigare PUL som nu helt har ersatts. GDPR kräver nya rutiner, dokumentation och processer om säker och laglig personuppgiftsbehandling ska kunna säkerställas. Därför har Svenska PR-företagen listat några tips som du som jobbar med PR bör tänka på.

Här listar vi några tips för dig som jobbar med PR. Mycket av arbetet är ditt eget men är du osäker bör du kontakta en jurist.

 • Personuppgifter är alla slags upplysningar som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Det räcker att två indirekta uppgifter kan kopplas ihop för att det ska räknas som en personuppgift
 • All behandling av personuppgifter kräver rättslig grund för att vara tillåten. Överlag krävs inhämtning av giltiga samtycken. I vissa fall kan dock en intresseavvägning göras. Se utdrag av förordningen nedan för närmare definition av begreppen
 • Var transparent i dina kontakter och berätta vart du fått personuppgifterna ifrån, exempelvis i ett pressutskick
 • Behandla bara personuppgifter utifrån tydligt avgränsade ändamål. En lista som använts till ett ändamål där samtycke fanns kanske inte bör användas till ett helt annat ändamål
 • Samla inte in eller lagra fler personuppgifter än du behöver
 • I alla utskick ska mottagaren ha möjlighet att avregistrera sig eller höra av sig för att bli borttagen från listan.
 • Registrerade har rätt till insyn i er personuppgiftsbehandling och ska kunna få information om vilka uppgifter som är sparade om dem, få felaktiga uppgifter rättade, samt begära att de vidarebefordras till andra företag/organisationer om så önskas
 • Upprätta en extern och en intern personuppgiftspolicy, som redogör för er behandling av personuppgifter enligt GDPR.
 • Se även till att den interna rutinpolicyn innehåller information kring åtgärder vid möjlig incident
 • Dokumentera vilka personuppgifter ni har och hur ni hanterar dem och var beredda att redovisa dokumentationen
 • Utnämn en personuppgiftsansvarig på bolaget som kan ansvara för och visa att förordningen efterlevs
 • Se till att de anställda vet vad som förväntas av dem – internutbildning, arbetsinstruktioner, säkerhetsrutiner
 • Kontrollera hur alla dina leverantörer (personuppgiftsbiträden) hanterar de personuppgifter du använder och ansvarar för. Du kan annars bötfällas på grund av leverantörernas bristfälliga hantering
 • Upprätta och ingå biträdesavtal med externa parter som behandlar personuppgifter för er räkning. Rådfråga jurist för att upprätta eller säkerställa avtalets innehåll. Acceptera inte avtalsversioner upprättade av andra utan granskning
 • Skyddas de personuppgifter ni ansvarar för? GDPR ställer krav på informationssäkerhet såsom lösenordsskydd, brandvägg, antivirus, uppdaterad mjukvara, behörighetsstyrning, etc.

Skäl 32 i förordningen GDPR
”Samtycke bör lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne […] Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet bör inte utgöra samtycke. Samtycket bör gälla all behandling som utförs för samma ändamål. Om behandlingen tjänar flera olika syften, bör samtycke ges för samtliga syften.”

Skäl 47 i förordningen GDPR
”Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.”

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen

 

Branschundersökning PR och kommunikation

Hej branschkollega! 

För att få bättre insikter om vilka utmaningar vår bransch står inför, samt hitta gemensamma standarder gör vi på Svenska PR-företagen just nu en undersökning för PR- och kommunikationsbranschens utveckling. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på vår enkät med 18 frågor som beräknas ta cirka 6 minuter. Delta i undersökningen genom att klicka HÄR.

Syftet med undersökningen är att ta fram ett antal olika parametrar för branschstandarder samt branschens utveckling och utmaningar. Vi strävar efter att vara en organisation som tar ansvar för PR-branschens fortsatta utveckling samt tillhandahålla verktyg och standarder.

Dina svar behandlas helt anonymt. Det samlade undersökningsresultatet kommer finnas tillgängligt för alla som deltagit.

På förhand, stort tack för din tid!
/Sandra Kastås, ordförande Svenska PR-företagen