Dags boka biljetter till Stora PR-dagen 1 feb

Nu är biljettbokningen till Stora PR-dagen öppen. Temat blir ”Sanning, lögn och konsekvens”, och ett aktuellt program där du får ett koncentrat av de viktigaste frågorna presenterat och samtidigt andra i din bransch. 

Vi kör igång kl 11:30 den 1 februari 2024 med mingellunch på Moderna museet. Programmet börjar 12:30 och håller på med full fart hela eftermiddagen. På kvällen har vi middag på Moderna museets restaurang med utsikt över centrala Stockholm,

Förra gången, februari 2023 hade vi 183 anmälda och 2024 räknar vi med minst 250 deltagare. Om du funderat på att bli medlem så är det ett bra tillfälle. Medlemmar får 1000 kr rabatt, vilket göra att man kan tjäna in medlemsavgiften direkt. Nytt för i år är att vi inte bara tar in byråer utan också individuella medlemmar och studentmedlemmar.

Du som vill vara med i programmet som partner är välkommen att kontakta vår ordförande.

Läs mer här eller anmäl dig direkt till Stora PR-dagen på Trippus.

Välkommen till Stora PR-dagen i Almedalen 30:e juni

Vi ses i Almedalen! Inspireras och möt vassa tyckare från media, marknadsföring och politik. Kom till Kronstallgränd 4 kl 08:30 och häng med till kl 12:00 för ett program fokuserat på det viktigaste kapital vi har, trovärdighet.

  • Gör AI att tilliten i samhället rasar?
  • Är det okej att slira på sanningen om man har ett gott syfte?
  • Förutsätter vi att politiker och marknadsförare ljuger?
  • Får journalister ha en agenda?

Svensk PR arrangerar dagen i samarbete med Mynewsdesk. Sponsorer är några av våra medlemmar: More PR, PRlab, Södra tornet och Thinc.

Kom dit! Det kommer bli kul och nyttigt. Här ser du hela vårt program för Almedalen.

Medlemsmöte hos KKM

Äntligen kan Svenska PR-företagen bjuda in till ett medlemsmöte IRL. I höst inleder vi ett nytt koncept med att träffas fysiskt och samtidigt genomföra ett digitalt webbinarium med ett aktuellt och intressant tema.

Vårt första medlemsmöte sker hos medlemsföretaget KKM (Nowa-Thinc) onsdag den 27/10 kl 11-13, med mingel och lätt lunch 11-12 och fysiskt och digitalt webbinarium 12-13.

Årsmötet: Svenska PR-företagen tar branschgrepp för etiska pr-regler

Med en fortsatt stabil ekonomi stärker den Svenska PR-företagen nu sitt grepp om att utveckla fler etiska riktlinjer för branschen, fler digitala medlemsprogram och nya mätmetoder för pr-branschen. Det fastslogs på föreningens årsmöte 11 februari.

 

Föreningen trotsar pandemins verkningar och redovisar en ekonomi i fortsatt balans och ett litet plusresultat trots nedgång i intäkter. Den planerade nysatsningen på Stora PR-dagen, som ersätter Stora PR-priset, fick ställas in på grund av mötesrestriktionerna. Målet är att ha ett event 2022. Pandemin satte även tråkiga spår i medlemmars verksamheter och några försvann under året.

En av höjdpunkterna under året var att föreningen blev medlem i den internationella branschorganisationen IPRA, en annan vår satsning på att utveckla normer för mätning av pr-aktiviteter. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021, och diskussioner pågår med Precis om ett samarbete kring detta.

Under året har en rad digitala seminarier med intressanta och aktuella teman arrangerats av föreningen. Exempelvis har vi skildrat effekterna av pandemin och hur våra medlemsföretag bäst kan tackla de vardagliga, juridiska och ekonomiska följdverkningarna. Ett annat högaktuellt tema har handlat om sociala medier och den digitala kommunikationen.

SvPRF kommer att utveckla den digitala seminarieverksamheten 2021. Samma sak gäller för att utveckla fler etiska riktlinjer för pr-företag. Föreningen arbetar med gemensamma regler för att hantera praktikanter på rätt sätt, och ska gå vidare med nya riktlinjer även på andra områden under 2021.

Medlemsavgifterna beslutades ligga fast även 2021 och ett förslag som bifölls på mötet var möjligheten att rabattera medlemsavgifter för mindre och nystartade företag som vill bli medlemmar.

Styrelsen för Svenska PR-företagen har gjort ett gediget jobb under ett svårt 2020, avtackades och fick ansvarsfrihet för ett välskött verksamhetsår.  En ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag:

  • Sandra Kastås omvaldes till ordförande för ett år. Hon är ledig från uppdraget fram till maj 2021
  • Lars-Ola Nordqvist, Nowa Empower, invaldes till styrelsen för ett år med uppdraget att vara tillförordnad ordförande, för att sedan återgå som ordinarie ledamot.
  • Övriga styrelseledamöter Sten Haage, Carsten Carlsson, Anders Tollmar och Jonas

Pertoft omvaldes för ett år. Hannah Resare och Sara Valtersson, Znetwork, invaldes till styrelsen för ett år. Åsa Ragnarsson, Jesper Brandt och Doreen Månsson lämnar styrelsen.

  • Karin Larén Hallström omvaldes till revisor och Stefan Kavsjö och Pia Schiller till valberedning.

– I takt med att kommunikationsbranschen växer och blir mer komplex ökar också våra medlemmars behov av en stark branschförening, samverkan och kompetensutveckling. Vår uppgift är att se till att SvPRF ytterligare stärker den rollen för svenska pr-företag, kommenterar Lars-Ola Nordqvist, vik. ordförande.